F.r.o.m. 2019-01-01 är IMCOM en del av NAVIGATOR, vänligen kontakta oss på peter.imhauser@navigator.se eller besök oss på www.navigator.se

Strategi för tillväxt - grunden ligger i en genomtänkt affärsplan med tydliga riktlinjer, fokus och konkret agenda.

Alla företag behöver utvecklas löpande. Stort som litet, ni behöver vara medvetna om er position, vart ni är på väg och hur ni ska hantera förändringar. En genomtänkt affärsplan grundar sig på noggranna analyser baserade på fakta som sammankopplade ger en bild av nuläge och framtida möjligheter, såväl internt som externt. Affärsplanen ska ha tydliga riktlinjer, fokus och en konkret agenda för att nå de uppsatta målen. 

Tänk på: era strategier, marknadsplaner, koncept osv - är bara så bra som de insikter och analyser de är byggda på.

  

 

Frågorna är många och det är inte alltid så lätt att sortera ut alla delarna, framför allt inte när du har en fulltecknad vardag.

Hör av dig för ett gratis inledande och levande möte.

Frågorna ni ställer er kan vara:

 • Varför har omsättningen stagnerat?
 • Är E-handel något för oss?
 • Är IT en del av en processlösning?
 • Företagets infrastruktur, supporterar den sälj- och marknadsavdelningen?
 • Fokuserar vi på rätt marknad?
 • Har vi långa ledtider?
 • Hur kan vi digitalisera?
 • Hur skapa vi fokus i säljarbetet?
 • Vad är vi bäst på?

Du känner förmodligen igen dig i en eller flera frågor eller så har du andra frågeställningar som behöver utmanas. Oavsett, du är välkommen att höra av dig för ett gratis inledande och levande möte.

 

   

  Bakom en solid tillväxtstrategi ligger en grundlig analys och en väl formulerad och genomtänkt affärsplan - så här hjälper vi er.

  När vi analyserar er verksamhet identifierar vi era nivåer av konkurrenskraft och identifierar därmed er verksamhets förbättringspotentialer. Vi tittar också på de drivande och externa omvärldsfaktorer (som t.ex. politiska, ekonomiska och teknologiska m.fl.) som kan komma att påverka ert företags möjligheter - både positivt och negativt.

  I vår analys (läs mer om IMCOM CONSULTING´s analysprocess här) utgår vi ifrån ett antal bevisat kritiska faktorer och områden. T.ex. så tittar vi på den interna kulturen, er digitala mognad, ert erbjudande och om ni har de rätta resurserna för att nå de kort- och långsiktigt uppsatta målen. Vidare tittar vi på era kunder; vilka behov har de egentligen, vilka segment köper mest, är dem lönsamma, finns det tvillingar att hitta och vilka bör ni tacka nej till?

  Olika åsikter - ger nya insikter   

  Vår erfarenhet visar att ni har bra koll på det mesta men har svårt att sortera ut alla delarna. Vi strukturerar upp era tankar och gör dem mer konkreta och kommunikativa. Oftast finns det olika åsikter, som ger nya och ögonöppnande insikter. 

  När analysen är klar och vi konstaterat ert nuläge, tar vi fram en åtgärdsrekommendation för er att ta ställning till.

  Rapporten valideras och attesteras av er innan vi går vidare med nästa steg.

  Nästa steg - skapa tillväxtstrategi - en verksamhets- och marknadsstrategi

  Utifrån analysen tas nästa steg som är att skapa och formulera den mest lämpliga tillväxtstrategin för ert företag - en konkret guideline och ett rättesnöre på vägen mot framtiden. En verksamhets- och marknadsstrategi, med inriktning på ökad konkurrenskraft och tillväxt.

  Ska ni fokusera på produktutveckling, behöver ni stärka upp digitalt, ska ni banta eller paketera om i ert sortiment, växa organisatoriskt eller titta efter strategiska samarbetspartners? Oavsett vad strategin blir så kommer den ge och innebära ett fokus för ert företag med tydliga mål och en tydlig agenda -med medvetenhet om att förändring är ett ständigt tillstånd och effektivisering ett löpande arbete.