Effektivisering - ett löpande strategiarbete. Allt kan bli bättre, stanna aldrig.

Allt kan alltid bli bättre! Tänk er 100-meters löparen som just slagit världsrekordet. Tror ni han/hon tror att det inte går att springa ännu fortare?
  

 

Känner du igen frågeställningarna kan vi troligtvis hjälpa dig. Välkommen att höra av dig.

Höjdhopparen, tror ni att han/hon inte tror att det går att höja ribban ytterligare en centimeter- och hoppa över? Förmodligen inte. Dem vet att det alltid finns något som kan finjusteras och därmed bli ännu bättre. Med mål att slå världsrekordet ännu en gång...och de förbereder sig noggrant.

 • Kan ni slå nya rekord, vad skulle ni kunna göra bättre?
 • Måste det gå snabbare, är det en högre kvalitet som måste uppnås? Ibland vet ni själv vad som borde vara bättre men är osäker på hur det ska gå till.
 • Kanske finns det en IT-lösning som löser stora delar av ert problem.
 • Många gånger är det en attitydförändring hos personalen som är bästa medicinen.

Med din och vår gemensamma erfarenhet, kunskap och engagemang kan vi göra ditt företag effektivare och därmed mer lönsamt än vad det är idag.

Känner du igen dig?
 • Ni gör ofta ”om” saker
 • Ni upplever era arbetssätt och processer alltför byråkratiska
 • Ni vet att det finns någon ”teknologisk lösning” på ert problem men vet inte vart ni ska leta
 • Er personal måste nästan be varandra om ursäkt när de ska be om intern leverans
 • Mycket av planering sker på icke arbetstid, dvs. medarbetare måste jobba över för att få ihop det
 • Ni har för långa väntetider i er produktion
 • Ni ökar omsättning men inte lönsamhet
 • Ni producerar för mycket, det blir kapital på hyllan
 • Er planering, har… ingen framförhållning
 • Ert cashflow är inte tillfredsställande p.g.a. att återrapportering från medarbetare (tid och inköp) inte kommer in snabbt- och detaljerat nog

Känner du igen frågeställningarna kan vi förmodligen hjälpa dig, välkommen att höra av dig.