Brand Management - varumärket är allt och allt kommunicerar

Brand Management är ett brett område. Det är en mängd olika saker som tillsammans bygger varumärket. De interna värderingarna, planeringen av produktportföljen, kommunikationen, den grafiska identiteten osv.
  

 

Var befinner ni er med ert varumärke? Behöver ni börja från grunden, hitta de inre värderingarna? Behöver ni hjälp med Brand Guidelines?

Hör av er så berättar jag gärna mer om hur vi kan hjälpa er.

Peter Imhäuser
Tel: +46 70 872 85 27
E-post: peter@imcom.se 

Ett levande varumärke är alltid på väg någonstans, i rörelse – en ny produkt är ett nytt avtryck på vägen, -en kampanj är som ett vykort med en hälsning,  - en ny sida i dagboken. Varumärket är allt och allt kommunicerar.

Hur vill du att ditt företag och varumärke(n) ska uppfattas av dina kunder och olika målgrupper? Hur kommer era kärnvärderingar och styrkor fram? Möter ni kundernas behov, svarar er målgrupp, har ni en dialog?

Är ert varumärke i rörelse, är det levande, har ni den position ni önskar och förtjänar? Är du osäker kan vi hjälpa er att finna svaren genom en Brand Audit. 

Allt arbete startar med en analys, en Brand Audit

Ibland krävs det en djuplodad Brand Audit, andra gånger räcker det med  1-dags workshop. När vi gör en ”Brand Audit” gör vi en genomlysning av varumärket, målet är att få fram en status på var varumärket befinner sig (hur det ser ut i kommunikationen, hur det uppfattas, vad själen och grunden till uppfattningen mm är  i nuläget. Vi går grundligt tillväga och vänder på alla stenar. Det är så vi säkerställer att vi tar tillvara på de inneboende styrkorna som finns i varumärket och för att upptäcka brister och kunna justera det som behövs.

Var befinner sig ert varumärke, hur ser er kommunikationsplattform ut?

IMCOM har varit med och byggt kommunikations- och varumärkesplattformar för några av de mest starka varumärken i sina respektive branscher/kategorier och laddar er gärna med strategiska insikter och kreativitet som stärker er position och konkurrenskraft.

 

Läs mer om hur IMCOM kan hjälpa dig inom marknadsföring: