Kontakt

F.r.o.m. 2019-01-01 är IMCOM en del av NAVIGATOR, vänligen kontakta oss på peter.imhauser@navigator.se eller besök oss på www.navigator.seNew Business
Peter Imhäuser
Tel +46 (0)708 728527
peter@imcom.se

Ekonomiärende
ekonomi@imcom.se

Karriär och övrigt
info@imcom.se

IMCOM CONSULTING AB
Kärleksgatan 2A
SE-211 45 Malmö