F.r.o.m. 2019-01-01 är IMCOM en del av NAVIGATOR, vänligen kontakta oss på peter.imhauser@navigator.se eller besök oss på www.navigator.se

 

 

Aktuellt & inspiration

Här hittar du nyheter, förhoppningsvis inspiration, en del caseberättelser och annat aktuellt. Är du nyfiken på att veta mer? Kontakta oss gärna.

 

#18/3 Fallstudie, Analys – Strategi – Marknadsplan – Genomförande: ”-Hjälp med lite säljmaterial” – gav 1200% tillväxt på 2 år.

-Hej Peter, vi behöver hjälp att ta fram lite säljmaterial, har du tid att hjälpa oss?

Så inleddes telefonsamtalet en solig vårförmiddag som skulle ge extrem succe en regnig höstdag, 9 månader senare. Säljaren som ringde var känd för oss, från andra sammanhang, -däremot hade vi aldrig hört talas om företaget han representerade. De var verksamma i en industri som levererade till byggbranschen.Läs mer >>

#Fallstudie - Marknadsstrategi/Positionering: Tydligt särskiljande och fokus ger omedelbar effekt

Samarbetet med bolaget började med att de hittat oss via Adwords (annons på Google). De behövde akut hjälp med en digital presentation de skulle göra för en av de ledande detaljhandelsföretagen i konfektionsbranschen. 

När vi gemensamt var nöjda och färdiga med presentationen konstaterade vi att vi inte riktigt kunde sätta likhetstecken med deras övriga kommunikation. Under arbetets gång hade vi fattat tycke för varandra och kom överens om att träffas igen.

Läs mer >>

#Fallstudie – Verksamhetsstyrning: Digitalisering och pragmatisk tänk gav bättre kontroll och likviditet .

Företagets (inom bygg & entreprenad) ägare berättade hur mycket han arbetade. På dagarna hade han fullt upp med att prata med kunder, ge medarbetarna uppdrag, ha löpande kontakt om vad som skulle göras och besöka arbetsplatserna där medarbetarna var på uppdrag, det blev många turer till arbetsplatserna. De kvällar han inte arbetade sent på kontoret, arbetade han ofta sent hemma i bostaden. Dvs, han ARBETADE ALLTID och han kände att något måste göras/förändras, men vad?

Läs mer >>

#Fallstudie - Ompositionering: Ny positioneringsstrategi gav självsäkra säljare och en omsättningsökning från 90 till 150msk.

Första kontakten hade tagits 3 år innan. Efter många telefonsamtal satt vi i deras konferensrum. De behövde snabb hjälp med en annons, den skulle lämnas till tidningen 2 dagars senare. Inte helt optimalt och normalt inget vi ville göra men efter 3 års bearbetning och en potentiell kund som var i trångmål -ja, vi kör! Annonsutförandet blev något helt annat än vad de hade gjort tidigare, kunden var helnöjd…men var den rätt, var det på detta sättet dem skulle kommunicera? 

Snart satt vi på nytt ner i konferensrummet och diskuterade deras marknadsföring. Bolagets verksamhet var partihandel i byggbranschen (B2B). Omsättningen hade stagnerat och låg kring 90msk. Diskussionerna löpte på bra och mötet var överens om att vi skulle hjälpa bolaget att ta fram en ny marknadsplan.

Den grundläggande problemställningen var:

  • Hur ska vi skapa tillväxt?
  • Varför når vi inte föreskrivande led (Arkitekter)? 

 

Läs mer >>

IMCOM CONSULTING hjälper kund att etablera egen E-handel

IMCOM CONSULTING GROUP har fått i uppdrag att genomföra en förstudie samt att ta fram en systemskiss inför lansering av kunds egen E-handelsplattform under Q4. Bolaget säljer idag sina produkter via fackhandeln samt via andra fristående e-handelsbolag. Det strategiska beslutet innebär att bolaget kommer vara en av de första, om inte den absolut första aktören i sin bransch som tar steget att lansera egen E-handelsplattform och därmed öka sin konkurrenskraft.

Då det blir stor påverkan på bolagets affärsmodell samt att teknikdelen är kritiskt i sammanhanget blir det en balansgång mellan strategisk affärsutveckling och IT. Vilket ligger helt i linje med vårt arbetssätt där vi först arbetar på strategisk nivå och sen tar det vidare till implementering, denna gång med en stor portion IT, verksamhetsförändring och marknadsföring som ingredienser. 

Läs mer >>

IMCOM CONSULTING tackar ödmjukt för ett mycket bra 2017 – och lämnar några korta tips inför 2018.

IMCOM CONSULTINGs framgångar under 2017 har varit bättre än någonsin, något som inte kan uppnås utan att vara en förtroendegivande partner för våra uppdragsgivare. Därför vill vi med stor tacksamhet och ödmjukhet rikta ett stort tack till våra uppdragivare. Vi ser fram emot ett vidare och framgångsrikt samarbete under 2018. 

Under året bidrog vi som managementkonsulter, som webbyggare, som copywriters osv på både strategisk och operativ nivå - med strategisk rådgivning, bygge av hemsidor, skapande av marknadsstrategier, content marketing, rekrytering, organisationsförändringar mm.

Läs mer >>

#Fallstudie - Verksamhetsstyrning: Human turnaround. Från tristess till glädje, från sämst till bäst - och kraftigt ökad effektivitet.

/ Categories: Affärsutveckling, Affärsstrategi, Management Consulting, Verksamhetsstyrning

Medarbetarna tyckte det var tråkigt att gå till jobbet men ändå inte, de älskade sitt yrke...men allt var så rörigt. Alla jobbade med alla, projektunderlagen (som var många) såg olika ut, tidsramarna var snäva och prioritering var det dåligt med. Läget blev extra tydligt då avdelningen låg på bottennivå gällande nöjdhet med sin arbetsmiljö - stämningen var minst sagt urusel.

Trots det levererade man helt okej, lojal personal är guld värd och ska vårdas.

Läs mer >>

IMCOM CONSULTING anlitas på nytt av IHM Business School

IMCOM CONSULTING har på nytt anlitats av IHM Business School. Engagemanget består i att undervisa kommande E-Commerce Managers i "Affärsstrategi" (Verksamhets- och Marknadsstrategi). Mot bakgrund av den explosiva digitala utvecklingen kräver arbetet med Affärsstrategi ett helt annat tänk än tidigare. 

Läs mer >>

Nyström Invest, ny kund hos IMCOM CONSULTING GROUP

/ Categories: Affärsutveckling, Management Consulting

Nyström Invest med säte i Malmö är ett företag med en långsiktig investeringshorisont.
Nyström Invest är särskilt intresserade av IT, biotech, energi, mat, hälsa, utbildning och resurseffektivisering. De bidrar med kapital till företag som skapar meningsfullt värde med hjälp av skalbara affärsmodeller. De bidrar även med kapital till genuina, unika och välfungerande verksamheter.

Läs mer >>
12