F.r.o.m. 2019-01-01 är IMCOM en del av NAVIGATOR, vänligen kontakta oss på peter.imhauser@navigator.se eller besök oss på www.navigator.se

 

 

Aktuellt & inspiration

Här hittar du nyheter, förhoppningsvis inspiration, en del caseberättelser och annat aktuellt. Är du nyfiken på att veta mer? Kontakta oss gärna.

 

#Fallstudie - Ompositionering: Ny positioneringsstrategi gav självsäkra säljare och en omsättningsökning från 90 till 150msk.

#Fallstudie - Ompositionering: Ny positioneringsstrategi gav självsäkra säljare och en omsättningsökning från 90 till 150msk.

Första kontakten hade tagits 3 år innan. Efter många telefonsamtal satt vi i deras konferensrum. De behövde snabb hjälp med en annons, den skulle lämnas till tidningen 2 dagars senare. Inte helt optimalt och normalt inget vi ville göra men efter 3 års bearbetning och en potentiell kund som var i trångmål -ja, vi kör! Annonsutförandet blev något helt annat än vad de hade gjort tidigare, kunden var helnöjd…men var den rätt, var det på detta sättet dem skulle kommunicera? 

Snart satt vi på nytt ner i konferensrummet och diskuterade deras marknadsföring. Bolagets verksamhet var partihandel i byggbranschen (B2B). Omsättningen hade stagnerat och låg kring 90msk. Diskussionerna löpte på bra och mötet var överens om att vi skulle hjälpa bolaget att ta fram en ny marknadsplan.

Den grundläggande problemställningen var:

  • Hur ska vi skapa tillväxt?
  • Varför når vi inte föreskrivande led (Arkitekter)? 

Analys

Som brukligt startade vi upp arbetet med en nulägesanalys där vi tittar på verksamheten, branschen och andra omvärldsfaktorer som kan tänkas påverka. Vår nulägesanalys gav insikter om att:

  • Deras produktportfölj bestod av ett par olika produktlinjer med olika djup. Såväl vanliga ”bulkprodukter” som lite mer udda och dyrare produkter.
  • Deras nuvarande sälj- och kommunikationsmaterial var med tonvikt på bulkprodukter och teknisk information, precis som konkurrenternas sälj- och kommunikationsmaterial, dvs graden av differentiering bland aktörer var låg.
  • Säljarna kände sig inte komfortabla i samtalen med föreskrivande ledet, de pratade ett helt annat språk och verkade ointresserade.
  • Det fanns en hel del prestigebygge de hade levererat produkter till.
  • Byggkonjunkturen var positiv och prognoserna lovade en fortsatt stark konjunktur.
  • Det fanns en konsumentdriven trend med stort allmänintresse för inredning.
  • Köparna såg bulkprodukterna som en hygienfaktor, -kan man inte leverera dem så har man inget i branschen att göra. Teknik och effektiviteten av tekniken sågs också som en hygienfaktor bland köparna. 

Vår slutsats och rekommendation var att ompositionera företaget och dess varumärke samt att arbeta med differentierad marknadsföring mot 3 olika målgrupper. Vi hade hittat en ledig position som distinkt särskilde dem från konkurrenterna, som främst tilltalade det föreskrivande ledet, tog vara på de unika värdena i deras produktportfölj och sist men inte minst drog den nya positioneringen nytta av den starka konsumentdrivna trenden om inredningsintresse. Grundbudskapet mot de olika målgrupperna var ett och samma men tilltalssättet lite annorlunda beroende på vem vi pratade med.

Från produkt- och teknikfokus till design- och kunskapsfokus.

 

Resultat:

Med en tydlig sälj- och marknadsplan implementerad i olika medie som t.ex. webb och läckert säljmaterial fick säljarna en tydlig agenda och inte minst, ett ökat självförtroende i samtalen med arkitekterna.

Stark omsättningsökning, -från 90 till 150 miljoner på tre år.

 

Nyfiken på att veta mer?

Ovan fallstudie är kort och förenklat berättad. IMCOM CONSULTING har många erfarenheter av att stärka verksamheter, genom strategier grundade på faktabaserade insikter och analyser. Är du nyfiken på om och hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet är du välkommen att höra av dig. 

Peter Imhäuser
Tel +46 708 728527
peter@imcom.se

IMCOM  CONSULTING erbjuder en rad olika tjänster som hjälper er att skapa tillväxt, bestående värde och att lösa dina mest utmanande verksamhetsfrågor. Vi ser till helheten och beroende på var i utvecklingen verksamheten är hjälper vi er med analys, strategi, marknadsföring, styrning och struktur – analogt och digitalt. Från teori till genomförande. Vi gör det tätt tillsammans med er och med ett fokuserat uppdrag – att förbättra er verksamhet och stärka er konkurrenskraft. 

 


Previous Article IMCOM CONSULTING hjälper kund att etablera egen E-handel
Next Article IMCOM CONSULTING önskar Glad Påsk...och hockeygodis!
Print
1468

Name:
Email:
Subject:
Message:
x