F.r.o.m. 2019-01-01 är IMCOM en del av NAVIGATOR, vänligen kontakta oss på peter.imhauser@navigator.se eller besök oss på www.navigator.se

 

 

Aktuellt & inspiration

Här hittar du nyheter, förhoppningsvis inspiration, en del caseberättelser och annat aktuellt. Är du nyfiken på att veta mer? Kontakta oss gärna.

 

#Fallstudie -  Marknadsstrategi/Positionering: Tydligt särskiljande och fokus ger omedelbar effekt

#Fallstudie - Marknadsstrategi/Positionering: Tydligt särskiljande och fokus ger omedelbar effekt

Samarbetet med bolaget började med att de hittat oss via Adwords (annons på Google). De behövde akut hjälp med en digital presentation de skulle göra för en av de ledande detaljhandelsföretagen i konfektionsbranschen. När vi gemensamt var nöjda och färdiga med presentationen konstaterade vi att vi inte riktigt kunde sätta likhetstecken med deras övriga kommunikation. Under arbetets gång hade vi fattat tycke för varandra och kom överens om att träffas igen.   

Kort om det dåvarande nuläget:
Bolaget var verksamma i en B2B-bransch med många aktörer med låg differentiering, dvs de många aktörerna hade i princip samma erbjudande. Signifikativt för branscher med den strukturen är att det är en prispressad bransch och makten ligger hos köparen, så även i detta fallet. 

Deras framgång låg i att grundarens långa branscherfarenhet gett ett mindre antal- men stora kunder inom dennes kontaktnät. Med ambitionen att bolaget skulle kunna erbjuda ett helhetserbjudande hade dem ett gediget erbjudande med många olika lösningar på många olika områden. 

Deras namn var en förkortning och på frågan om vad namnet betydde var det enbart grundaren som kunde ge svar, de andra visste inte riktigt...  
I anknytning till logon fanns en tillhörande ”payoff” (tagline, devis) som fick betraktaren att tänka på en helt annan bransch och helt andra tjänster. 

Bolaget menade att det egentligen inte borde vara svårt att hitta potentiella kunder, i princip alla företag hade ju ett behov av deras tjänster.   

Efter såväl intern-, micro- som macroanalys kunde vi konstatera följande:

  • De var i en bransch med många aktörer där det är svårt att särskilja sig.
  • Starkt beroende av grundarens kontaktnät (dessutom var såväl grundaren som dennes kontakter var på väg mot pensionsålder).
  • Utav namn och tillhörande payoff var det ingen som förstod branschtillhörighet, vad namnet stod för eller hur de särskilde sig.
  • De upplevde själv att det var svårt att sortera ut de många olika tjänsterna då många gick in varandra. Deras erbjudande var spretigt men faktum var att det fanns inneboende värde i bolaget i form av unika lösningar och kompetenser.
  • Deras kommunikation (läs hemsida och trycksaker) var speglad av läckra, diffusa och generella bilder och tjänsterna förklarades på en mer övergripande nivå.
  • Deras bearbetning av potentiella kunder var av adhoc-och hagelbössakaraktär, utan någon form av segmentering ”– alla företag har mer eller mindre ett behov av  våra tjänster”.
  • En allmänt drivande omvärldsfaktor var debatten om miljö och hållbarhet.

Mot bakgrund av ovan kom vi fram till att vi behövde ta fram en konkret Marknadsstrategi

Resultat

Resultatet blev en strategi där vi mejslade ut vilka tjänster och målgrupper de skulle lägga sitt fokus på. Namnet fick leva kvar men vi ändrade deras pay-off så att det både berättade om vilken branschtillhörighet de hade (point of parity) och vad som var deras unika och särskiljande vapen (point of difference)  – en tydlig positionering.

Det särskiljande analyserade vi fram i deras tjänsteerbjudande, vilket vi kunde koppla ihop med den drivande omvärldsfaktorn/debatten om miljö och hållbarhet. På så sätt drog vi nytta och kraft från en omvärldsfaktor/våg samtidigt som vi hade ett unikt erbjudande till den utvalda marknaden. 

Vi behöll alla tjänster i portföljen men otydligheten löstes genom att visuellt/grafiskt skapa illustrationer och en hierarki som tydligt visade vad de innebar och hur de hängde ihop.

Med den tydliga positionering och en aktivitetsplan präglad av hög frekvens och fokus fick bolaget omedelbara framgångar, och en tillväxt om 66% över tre år.   

Nyfiken på att veta mer?

Ovan fallstudie är kort och förenklat berättad. IMCOM CONSULTING har många erfarenheter av att stärka verksamheter genom strategier grundade på faktabaserade insikter och analyser. Är du nyfiken på om och hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet är du välkommen att höra av dig.  

Peter Imhäuser
Tel +46 708 728527
peter@imcom.se

IMCOM  CONSULTING erbjuder en rad olika tjänster som hjälper er att skapa tillväxt, bestående värde och att lösa dina mest utmanande verksamhetsfrågor. Vi ser till helheten och beroende på var i utvecklingen verksamheten är hjälper vi er med analys, strategi, marknadsföring, styrning och struktur – analogt och digitalt. Från teori till genomförande. Vi gör det tätt tillsammans med er och med ett fokuserat uppdrag – att förbättra er verksamhet och stärka er konkurrenskraft. 

Previous Article #Fallstudie – Verksamhetsstyrning: Digitalisering och pragmatisk tänk gav bättre kontroll och likviditet .
Next Article #18/3 Fallstudie, Analys – Strategi – Marknadsplan – Genomförande: ”-Hjälp med lite säljmaterial” – gav 1200% tillväxt på 2 år.
Print
2654

Name:
Email:
Subject:
Message:
x