F.r.o.m. 2019-01-01 är IMCOM en del av NAVIGATOR, vänligen kontakta oss på peter.imhauser@navigator.se eller besök oss på www.navigator.se

 

 

Aktuellt & inspiration

Här hittar du nyheter, förhoppningsvis inspiration, en del caseberättelser och annat aktuellt. Är du nyfiken på att veta mer? Kontakta oss gärna.

 

#Fallstudie - Verksamhetsstyrning: Human turnaround. Från tristess till glädje, från sämst till bäst - och kraftigt ökad effektivitet.

#Fallstudie - Verksamhetsstyrning: Human turnaround. Från tristess till glädje, från sämst till bäst - och kraftigt ökad effektivitet.

Medarbetarna tyckte det var tråkigt att gå till jobbet men ändå inte, de älskade sitt yrke...men allt var så rörigt. Alla jobbade med alla, projektunderlagen (som var många) såg olika ut, tidsramarna var snäva och prioritering var det dåligt med. Läget blev extra tydligt då avdelningen låg på bottennivå gällande nöjdhet med sin arbetsmiljö - stämningen var minst sagt urusel.

Trots det levererade man helt okej, lojal personal är guld värd och ska vårdas.

Lösningen

Första steget, lyssna ordentligt, vad känner medarbetarna egentligen, vad tycker man är bra, vad saknas? Viktigt också, att verkligen markera, att nu adresserar vi problemen på riktigt, inget småsnack i korridoren utan 100% fokus ( i detta fallet med en heldag på annan ort).

Alla får ge sig till tals, alla måste deltaga.
Medarbetarna var inte ensamma om hur de kände, det blev tydligt när var och en fick ta fram den brutala verkligheten på bordet och prata till punkt. Bra, nu är alla överens om tre saker - den gemensamma arbetsmiljön var illa, så ville man inte ha det och det är bara gruppen själv som verkligen kan förändra det.

Diskussionerna fortsätter med hög energi (härligt med gruppdynamik), "- det vi gör bra borde vi göra mer av, det vi gör mindre bra borde vi gör mindre av". Dels gemensamt men också som individer. Alltså, bort med delar i processer som inte tillför värde. T.ex. den där extra kvarten under mötet då allt annat diskuteras eller de där avbrotten när en eller två mobiltelefoner ringer. På individnivå, den som gillar att göra en viss sak och faktiskt är bäst på det borde logiskt sett får göra just det - det skapades "top performers".

Processer finns för att göra saker och ting mer effektiva.
Projektunderlagen, "-vi kan väl hjälpa våra uppdragsgivare och oss själva genom att ta fram ett färdigt underlag med lämpliga frågeställningar". Underlätta för kunden och vi vet var vi ska hitta den information vi söker - snabbt och enkelt. Det skapades mallar så att alla, både kunder och medarbetarna själva visste hur projekten skulle genomföras.

"Special teams"
Det är i och för sig trevligt att alla jobbar med varandra, ständig rotation kan ju vara mysigt men det ställer också till problem med planeringen. Problem med planering, problem med effektiviteten. Problem med effektiviteten, problem med leveranserna. En produktion som inte har effektivitet och klarar sina leveranser skapar frustration - för alla. Genom att skapa "special teams" ( i detta fallet team om 3-4 personer) som planerar sin egen tid, tar ansvar inför varandra och med varandra ökar vi kraften och får ordning och reda.

Det magiska "varför"
Sist men inte minst - varför gör var och en vad den gör? Att säkerställa så att alla medarbetare förstår sitt syfte, sitt varför - kopplat till bolagets strategiska riktlinjer, värderingar och mål skapar magi. Vi tar strategin ut i fingrarna och ner i fötterna på var och en medarbetare - en lustfull arbetsmiljö - varje dag.

Resultat

Resultatet för insatsen blev en "human turnaround" med effekt på bottenlinjen. Glada medarbetare med nyvunnen energi och teamkänsla. Ett år senare - högsta nöjdhet med arbetsmiljö och en kraftigt ökad effektivitet med 30%.

 

Nyfiken på att veta mer?

Ovan fallstudie är kort och förenklat berättad. IMCOM CONSULTING GROUP har många erfarenheter av att stärka verksamheter, genom effektiviseringar, genom att skapa glädje och få medarbetarna att förstå sitt "varför" - att ta tillvara på humankapitalet. Är du nyfiken på om och hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet är du välkommen att höra av dig. 

Peter Imhäuser
Tel +46 708 728527
peter@imcom.se

IMCOM CONSULTING GROUP erbjuder en rad olika tjänster som hjälper er att skapa tillväxt, bestående värde och att lösa dina mest utmanande verksamhetsfrågor. Vi ser till helheten och beroende på var i utvecklingen verksamheten är hjälper vi er med analys, strategi, marknadsföring, styrning och struktur – analogt och digitalt. Från teori till genomförande. Vi gör det tätt tillsammans med er och med ett fokuserat uppdrag – att förbättra er verksamhet och stärka er konkurrenskraft. 
Previous Article Öretel tydliggör sin position och gör din digitala vardag enklare och tryggare.
Next Article IMCOM CONSULTING tackar ödmjukt för ett mycket bra 2017 – och lämnar några korta tips inför 2018.
Print
1911

Name:
Email:
Subject:
Message:
x