IMCOM AB är er strategi- och marknadsföringspartner, med ett fokuserat uppdrag - att stärka er konkurrenskraft och skapa tillväxt. 

IMCOM erbjuder en rad olika tjänster som hjälper er att stärka er konkurrenskraft, skapa bestående värde och att lösa dina mest utmanande verksamhetsfrågor. 

Vi gör det genom att arbeta integrerat över disciplingränserna. Vi hjälper er med affärsstrategi, marknadsföring, styrning och struktur. IMCOM är er strategi- och marknadsföringspartner som fokuserar på resultat och er tillväxt. Vi ser till helheten, vi analyserar, tar fram planen och hjälper er med implementeringen - hela vägen tätt tillsammans med er.

STRATEGI

Våra tjänster inom strategi är inom huvudområdena affärsstrategi, effektivisering, change management och ledarstöd.

Läs mer om hur du kan få hjälp med strategi här ››

MARKNADSFÖRING

För att lyckas med din marknadsföring krävs det att många olika delar fungerar ihop; t.ex. att du varit noggrann i din analys, att du hittat det mest lönsamma kundsegmentet, att du vet kundernas behov och hur du ska arbeta med ditt varumärke. Läs mer om hur du kan få hjälp med din marknadsföring här ››