F.r.o.m. 2019-01-01 är IMCOM en del av NAVIGATOR, vänligen kontakta oss på peter.imhauser@navigator.se eller besök oss på www.navigator.se

 

IMCOM CONSULTING är er strategi-, och marknadsföringspartner, med ett fokuserat uppdrag: att stärka er tillväxt- och konkurrenskraft. 

IMCOM CONSULTING erbjuder en rad olika tjänster som förbättrar era affärer, skapar bestående värde och hjälper att lösa era mest utmanande verksamhetsfrågor. 

Beroende på var i utvecklingen er verksamhet befinner sig hjälper vi er att utveckla och förbättra er strategi, er digitalisering och er marknadsföring - analogt och digitalt.   

Alla företag har förbättringspotentialer. Många driver sin verksamhet utan tydlig strategi och struktur, och marknadsför sig genom lösa idéer, ad hoc-lösningar eller obeveklig kreativitet som inte förankras i kommersiella prioriteringar hos företaget eller varumärket...-det är är ledsamt. 

Vi värdesätter strategier byggda på faktabaserade insikter framför lösryckta idéer utan förankring i er verkliga problemställning. 

Därför ser vi till helheten, och startar arbetet med en analys där vi identifierar er förbättringspotential -era nivåer för konkurrenskraft. Sen, fortsätter vi med strategier, planer, implementering och uppföljning. Med ett fokuserat uppdrag - att förbättra era affärer och stärka er tillväxt- och konkurrenskraft  - hela vägen tätt tillsammans med er.

STRATEGI

Alla företag behöver utvecklas löpande. Stort som litet, ni behöver vara medvetna om er position, vart ni är på väg och hur ni ska hantera förändringar. En genomtänkt strategi grundar sig på noggranna analyser baserade på fakta som sammankopplade ger en bild av nuläge och framtida möjligheter, såväl internt som externt. Er strategin ska innehålla en konkret agenda för att nå de uppsatta målen.

Läs mer om hur du kan få hjälp med strategi här ››

MARKNADSFÖRING

För att lyckas med din marknadsföring krävs det att många olika delar fungerar ihop; t.ex. att du varit noggrann i din analys, att du hittat det mest lönsamma kundsegmentet, att du vet kundernas behov och hur du ska arbeta med ditt varumärke.Läs mer om hur du kan få hjälp med din marknadsföring här ››